Електромеханици за Bulk Carriers

Набираме документи на Електромеханици – кандидати за Bulk Carriers
Стартова заплата: USD 5060
Изискване: Правоспособност, Опит на Бълкери, Английски език
Тип кораби: Bulk Carriers (Capesize, Pamamax, Supramax, Handysize)
Контракт: 5 месеца

Кадети

Кадети – Палубна и Машинна команда
Тип кораби: Bulk Carriers (Capesize, Pamamax, Supramax, Handysize)
Заплата: USD 500
Контракт: 6 месеца
След успешно завършване на контракта си Кадетите могат да продължат професионалното си развитие на борда на корабите, управлявани от Компанията

Изисквания:
• Висше морско образование: Навигация / Корабни машини и механизми
• Английски език: добро владеене (писмено и говоримо)
• Възраст: до 27 години
• Мотивация, самодисциплина и желание за работа и професионално развитие