Кандидатстване

Application form Parallax

За кандидатстване за работа, изтеглете и попълнете приложената електронна апликационна форма и заедно с копие на по-долу посочените документи, изпратете на е-мейл адрес: office@parallaxmarine.com

Application form Parallax

Всеки кандидат за работа трябва да представи копие на следните документи:

 1. Международен паспорт
 2. Моряшки паспорт
 3. Моряшка книжка
 4. Свидетелство за правоспособност
 5. Конвенционални сертификати
 6. Извлечение на плавателен стаж от Морска Администрация
 7. Референции, препоръки и оценки от други компании
 8. Marlins тест
 9. Други сертификати, курсове, и др.
 10. Паспортна снимка
 11. Сертификат за ваксина срещу „жълта треска”
 12. Медицинско свидетелство издадено от медицински център одобрен от морска администрация

За възникнали въпроси и подробна информация, се свържете с офиса на Parallax Marine.

Услугите по подбора на персонал са безплатни за кандидатите.

Общи условия за кандидатстване за работа:

 • Възраст от 18 до 55 години.
 • Притежаване на необходимата за длъжността квалификация и специализираните сертификати за морски лица издадени от Дирекция Морска Администрация съгласно изискванията на Международните конвенции.
 • Притежаване на добри познания по Английски език – удостоверява се в процеса на събеседване при подаване на документите, както и чрез попълване на специализиран езиков тест.
 • Важно предимство е ако кандидатите за работа имат плавателен стаж на длъжноста за която кандидатстват. Представяне на “Удостоверение за плавателен стаж” (издадено от Дирекция Морска Администрация) е задължително.
 • Всички които кандидатстват за работа като фитери и готвачи, трябва да представят документи удостоверяващи квалификацията и стажа им (трудова книжка, паспорт на заварчика, удостоверение за завършено образование, курсове).
 • Кандидатите за работа трябва да преминат успешно медицински преглед в указан от Parallax Marine Ltd. медицински център
 • Всички представени документи за кандидатстване за работа трябва да са валидни минимум 12 месеца от датата на подаването им.