Танкеристи

Търсим за Taнкери – VLCC, Aframax, Panamax:
Капитани, Старши помощник капитани, Главни механици, 2ри механици, Електромеханици
Изискване: Опит на Танкери – VLCC, Aframax (Crude oil), Panamax (Products)
Контракт: 3 или 4 месеца / Заплащане в Euro или USD
Корабособственик / Мениджмънт: Germany
Атрактивно заплащане и отлична възможност за професионално развитие