Електромеханици за Bulk Carriers

Набираме документи на Електромеханици – кандидати за Bulk Carriers
Стартова заплата: USD 5060
Изискване: Правоспособност, Опит на Бълкери, Английски език
Тип кораби: Bulk Carriers (Capesize, Pamamax, Supramax, Handysize)
Контракт: 5 месеца