Старши Офицери за Bulk Carriers

Търсим кандидати за Bulk Carriers:
+ Капитани
+ Старши помощници
+ Главни механици
+ Втори механици
+ Електромеханици
Изискване: Опит на Бълкери (Pamamax, Supramax, Handysize, Capesize)
Атрактивно заплащане, Контракт: 4 месеца