Кадети

Търсим кандидати за Кадети – Палубна (навигация), Машинна команда (КММ), Ел. обзавеждане. Тип кораби: Bulk Carriers. Контракт – 6 месеца. Английски език: добро владеене (писмено, говоримо). Възраст: до 28 години.