Капитани на контейнеровоз

Капитани на контейнеровоз
Търсим капитани за контейнеровози (3868 TEU и 4957 TEU)
Заплащане: Euro 7200 – 7400
Позициите излизат: краят на юни 2021
Корабособственик: Германия
За контакти:
office@parallaxmarine.com
0887 05 79 88 / 0887 94 49 90